Synyt

Výrobci

Reklama

Newsletter

Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků. Pokud je smluvní stranou konečný kupující, řídí se vztahy blíže neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a také zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.)

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní či smlouva o dílo, při které smluvními stranami jsou na jedné straně kupující a na druhé straně prodávající.

Prodávajícím je společnost Synyt, při plnění či uzavírání smlouvy jedná v rámci své či jiné obchodní podnikatelské činnosti.

Kupující, se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tyto smluvní vztahy se řídí občanským zákoníkem.

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu www.synyt.cz zřízeném a provozovaném společností Synyt (prodávající). Tyto obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků . Pokud je smluvní stranou konečný spotřebitel, řídí se vztahy blíže neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a také zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

2. Způsob objednávání zboží a uzavření kupní smlouvy

Objednávka kupujícího je považována za návrh kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena v momentě odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
K platnosti objednávky podané elektronicky je zapotřebí řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

3. Rozpor s kupní smlouvou

Pokud zboží při převzetí kupujícím není shodné s kupní smlouvou, má kupující právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc odpovídajícího stavu s kupní smlouvou. Pokud není takový postup možný, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny či od smlouvy odstoupit. Toto ustanovení neplatí v případě, že kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, či sám tento rozpor s kupní smlouvou způsobil.

Pokud bylo zboží kupujícímu zasíláno přepravní společností, je kupující je povinen při doručení zásilky tuto zásilku překontrolovat, zda nebyl obsah zásilky poškozen při přepravě. V případě, že kupující převezme od přepravce poškozenou zásilku (zboží), není možné následně uplatnit reklamaci na poškození zboží při přepravě, a toto poškození není v rozporu s kupní smlouvou.

4. Termín dodání zboží

Zboží, které je k dispozici skladem, bude expedováno během 1 – 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky a doručeno kupujícímu prostřednictvím PPL v rámci jejích termínů. Při zakázkové výrobě může doba dodání přesáhnout 14 dní. Upřesnění bude vždy formou emailové komunikace. Termín doručení zboží, které není k dispozici skladem, závisí především na možnostech distributora objednaného výrobku. Termín dodání bude v tomto případě stanoven dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.  
 

 

5. Způsob úhrady  

 

Úhrada objednaného zboží - dobírkou při přebírání zboží, v hotovosti při osobním převzetí.

6. Cena a způsob dopravy

Všechny ceny jsou smluvní a jsou sjednány na základě nabídky prodávajícího. Prodávající dopravuje zboží pomocí smluvní přepravní společnosti, většinou PPL.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího: Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě kupující bude postupovat podle následujícího postupu.

Postup při vracení zboží:
Vracené zboží musí být nenošené, nepoškozené s původními visačkami tak jak jste jej převzali.
Zboží zašlete do 14 dnů na naši adresu spolu s kopií dokladu. Prodávající hradí náklady na nejlevnější dopravu při doručení, poštovné při vrácení produktu pak platí kupující. Nelze vrátit zboží, u kterého byl porušený hygienický obal.
Peníze Vám budou vráceny na Váš účet zpravidla do 14 dnů.

Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.) V případě, že se kupující rozhodne odstoupit od smlouvy, může také nutné informace zaslat prodávajícímu emailem na adresu doporučeným dopisem a nebo osobně. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí, nedodává nebo je vyprodáno.

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.
Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku telefonického potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná s cenou na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.
Reklamace jsou řešeny ve smyslu zákona č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

8. Ochrana osobních údajů 

 

Správcem osobních údajů je společnost MARTINA ČERMÁKOVÁ - SYNYT, sídlo: Poříčí 237, 517 01 Solnice, IČ: 72788640, zapsaná v živnostenském rejstříku na Městském úřadě v Rychnově nad Kněžnou, č.j. 109/02/RK. Email: info@synyt.cz

Při ochraně osobních údajů dbáme na jejich bezpečnost a řídíme se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR).

Informace o zpracování osobních údajích

Osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení objednávek námi nabízeného zboží. Osobní údaje zpracováváme po dobu 3 let a nejsou předmětem automatického rozhodování ani profilování. Nedochází k přesunu osobních údajů mimo území Evropské unie.

Jaké osobní údaje zpracováváme:

– Jméno

– Příjmení (jen pro vystavení faktury)

– Adresa (jen pro vystavení faktury)

– E-mailová adresa

– IP adresa

– IČ (jen pro vystavení faktury)

– DIČ (jen pro vystavení faktury)

Kdo má k osobním údajům přístup:

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

-    poskytovatel přepravních služeb (dle zvoleného způsobu doručení na objednávce nebo v kupní smlouvě),

-    poskytovatel internetového obchodu www.synyt.cz

-    Česká pošta (zasílání obchodních dokumentů, zejména katalogů),

-    poskytovatel e-mailu a služeb spojených s jeho provozováním,

- provozovatel fakturačního systému,

-    zpracovatel účetnictví a daní,

-    případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

Poučení o Vašich právech

Právo na přístup
Požádáte-li o přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás zpracováváme, jsme povinni Vám podle § 12 ZOOÚ vyhovět. Sdělíme vám jaké osobní údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, na jak dlouhou dobu je uchováváme a kdo všechno k nim má přístup.

Právo na opravu
Domníváte-li se, že o vás zpracováváme osobní údaje, které jsou neúplné nebo nepřesné, máte právo podle § 21 ZOOÚ požádat o opravu.

Právo na výmaz / Právo být zapomenut
Máte právo požadovat výmaz osobních údajů, které o Vás uchováváme. Jsme povinni vyhovět v případě, že osobní údaje už nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, odvoláte dříve udělený souhlas, osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně nebo je vymazání osobních údajů nutné pro splnění právní povinnosti.

Právo na námitku
Máte právo podat námitku.

Právo na omezení zpracování
Máte právo na omezení zpracování v případě, že zpochybníte přesnost osobních údajů, které o vás zpracováváme nebo vznesete námitku proti zpracování, jenž není založené na souhlasu. Právo můžete uplatnit i v případě, že jde o nezákonné zpracování osobních údajů nebo pro případ určení, výkonu nebo obhajobu právních kroků.

Právo na přenositelnost
Máte právo na přenositelnost osobních údajů, které o vás zpracováváme, ovšem pouze za předpokladu, že zpracování probíhá automatizovaně na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy.

Právo podat stížnost
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jak postupovat při uplatnění práva

Žádost musí být odeslána z emailové adresy, které je registrována v našem systému, abychom ji mohli ověřit. Žádost vyřešíme do 30 dnů. Pokud pro nás bude splnění žádosti obtížné a bude hrozit zpoždění vyřešení žádosti, budeme Vás v předstihu informovat. O vyřízení žádosti Vás budeme informovat na emailovou adresu, ze které byla žádost podána.

Závěřečná ustanovení

Používáním internetového obchodu synyt.cz vyjadřujete Váš svobodný projev vůle o tom, že rozumíte, jakým způsobem dochází ke zpracování Vašich osobních údajů podle těchto zásad ochrany osobních údajů a že chápete svá práva.

Berete na vědomí, že máme právo jednostranně měnit tyto zásady podle platné legislativy. O případné změně těchto zásad budete v přestihu informování na Vaši emailovou adresu.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 21.05.2018.

9. EET

Podle zákona o evidanci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 

 

 


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky

Reklama

reklama